Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English
 • “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” adlı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) çalışması tamamlanarak STD Raporu yayınlanmıştır

  Flip Page olarak oku

  PDF olarak oku
 • “ HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ (HİPEK)”
  konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kısa Taslak Raporu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesinin 10.maddesi dördüncü fıkrası uyarınca askıya çıkarılmıştır.

  Detaylı Bilgi
 • Total Diz Artroplastisi Klinik Protokolü yayınlanmıştır
 • Total Kalça Artroplastisi Klinik Protokolü yayınlanmıştır
 • İnme Klinik Protokolü yayınlanmıştır
 • Prostat kanserine ilişkin iyi klinik uygulamaları tanımlayarak; prostat kanseri tarama, tanı, tedavi ve izleminde yüksek kaliteli bir temel ölçüt oluşturmak amacıyla "Prostat Kanseri Klinik Protokolü" hazırlanmıştır.
 • Katarakt Cerrahisi Klinik Protokolü Yayınlanmıştır.
 • Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı” konulu AR-GE Projesi
  Proje Sonuçları Tanıtım ve Yaygınlaştırma Toplantısı yapılmıştır.
 • "Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri" konulu STD Çalışması 4 Nolu Çalışma Grubu(Etik Analiz,Hasta ve Sosyal Yönler,Yasal Yönler) Değerlendirme Toplantısı 12 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.”
 • “Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Yönteminin Dolaylı Maliyetlerinin Belirlenmesi” konulu Saha Araştırması Eğitimi yapılmış olup saha çalışması 23 Mayıs – 03 Haziran 2016 tarihleri arasında 44 ilimizde yapılacaktır.
 • “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.
 • EUnetHTA
  (Avrupa İçin Sağlık Teknoloji Değerlendirme Ağı)‘nın 2014 toplantısı
  30-31 Ekim tarihlerinde Roma/İtalya’da yapılmıştır
 • STD Eğitimleri ve Sunumları
eunethta
eunethta çözüm partnerımızdır.
 
Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite
Tedavisindeki Yeri
konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme raporu yayınlanmıştır.
devamını oku

Tüm haberler »
Konu Seçimi Konu Seçimi Komisyonu oluşturulmuş ve STD konu önerileri alınmaya başlanmıştır. Sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, Devamı için tıklayınız.
  24.06.2013 13:00:00
 
Tüm duyurular »
 
 
Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü